34931 - Περί ανυπαρξίας ενός Κράτους

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Αν μία οντότητα δεν είναι αναγνωρισμένη ως Κράτος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα τα μέλη της, από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από τον Αραβικό Σύνδεσμο, από τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, από την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, τι μπορεί να ισχυριστεί ότι αντιπροσωπεύει έναν λαό και ακόμα με ποιο δικαίωμα μπορεί να αντιπροσωπεύει κάποιον εκτός από την ίδια την ύπαρξή της. Μερικές φορές είναι καλό να εξετάζουμε το γενικό πλαίσιο για να έχουμε μία σαφή εικόνα της κατάστασης κι όχι να προβαίνουμε σε τοπικές διαπραγματεύσεις που δεν έχουν κανένα γεωπολιτικό νόημα. Εάν επιπλέον, έχουμε Κράτη που έχουν αναγνωρίσει αυτή την οντότητα για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και δεν την αναγνωρίζουν πλέον αφού μελετήσουν την περίπτωση της, μπορούμε να αναρωτηθούμε για τη φύση της. Γιατί αυτά τα γεγονότα δεν είναι λεπτομέρειες όταν μία οντότητα αξιώνει τη θέση της ως Κράτος που εκπροσωπεί άντρες και γυναίκες που ζουν ελεύθεροι σε μία άλλη.