34943 - Δεν ήξερες

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερες
ότι υπήρχε
τέτοιο ον
και το είχες
απορρίψει
ως ανωμαλία
της φύσης
χωρίς
να ξέρεις
βέβαια
ότι κάθε
οντότητα
με γονίδια
περνούσε
από αυτό
το στάδιο
κι ότι στην Αρχαιότητα
είχε στοιχεία
θεϊκά.