35105 - Μελέτα πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Μελέτα πιο βαθιά
την ιστορία
και σενάρια
που δεν μπορείς
να φανταστείς
χωρίς γνώσεις
αλλιώς
όταν θα σου πουν
ότι το Βυζάντιο
θα μπορούσε
να είχε
χρηματοδοτήσει
τον Χριστόφορο
Κολόμβο
για την ανακάλυψη
της Αμερικής
και η διαφορά
θα ήταν
40 χρόνια.