35196 - Σκέψεις περί ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Κάτω από την φλόγα, δίπλα στην ελευθερία, αμέσως μετά το βιβλίο όλος αυτός ο μπρούντζος με το βάρος για ένα από τα πιο ελαφριά αντικείμενα που έχει η Ανθρωπότητα την Ελευθερία, εδώ.

Αποστολή – Νέα Υόρκη,
02/10/2017