35265 - Κάτω από τη γέφυρα του Πάρκου

Ν. Λυγερός

Χαρά και μεταχαρά ταυτόχρονα, να μπορείς να απολαμβάνεις έναν χώρο τον οποίο τον σκέφτηκαν πριν από αιώνες σε μια φάση που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν εντελώς διαφορετικά και τελικά είμαστε εδώ για να ευχαριστήσουμε και τους διανοούμενους και αυτούς που το επινόησαν μέσα σε μια πόλη. Ειδικά εδώ στο Manhattan που είναι νησί να υπάρχει λίμνη στο κέντρο του νησιού με τέτοια πυκνότητα όσον αφορά τις κατοικίες. Και είναι ουσιαστικά μια μορφή συνύπαρξης του κάθετου με του οριζόντιου. Όπου έχουμε το κάθετο που συμβολίζει τα τείχη, το οριζόντιο τη ζωή μέσα στα τείχη και τα τείχη να έχουν μια φυσική τάφρο που είναι τα όρια του νησιού. Είναι ένα σύμπλεγμα ανθρώπινο και φυσικό το οποίο όμως έγινε με τεχνητό τρόπο. Άρα βλέπουμε μια υπερδομική οντότητα σε έναν χώρο που θα περιμέναμε μόνο την φυσική.

Central Park – New York,
05/10/2017

https://