35290 - Νέα Υόρκη, στον Πυρήνα της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Δίπλα από τη βιβλιοθήκη τη δημόσια όπου βρήκαμε και διάφορα αρχεία που αφορούν άμεσα την Ανθρωπότητα όπως είναι τα αρχεία του Lemkin μπορούμε να δούμε ένα κομμάτι της Ανθρωπότητας ενσωματωμένο μέσα στην πόλη της Νέας Υόρκης. Και το πάρκο που είναι δίπλα από τη βιβλιοθήκη δείχνει και αυτό ένα δείγμα ανθρωπιάς που ξεχνούμε μερικές φορές όταν είμαστε σε άλλες πόλεις. Εδώ το θέμα ότι μπορούμε να σκεφτούμε την Ανθρωπότητα ολικά, συνολικά και ολιστικά μέσα από μια μόνο πόλη είναι κάτι το σημαντικό και δεν είναι τυχαίο που ήρθαν τα Ενωμένα Έθνη εδώ. Άρα άμα το σκεφτούμε λίγο πιο πρακτικά και πιο αποτελεσματικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θέματα στρατηγικής που αφορούν την Ανθρωπότητα σίγουρα θα πρέπει αν όχι να γεννηθούν εδώ, να εφαρμοστούν εδώ.

New York,
07/10/2017

https://