35448 - Οι Έλληνες του Πόντου και η Δυτική Αρμενία

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Έχοντας υπόψη την πρόοδο της απελευθέρωσης της Δυτικής Αρμενίας, οι Έλληνες του Πόντου βλέπουν ότι είναι σημαντικό για αυτούς να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη μάχη της Δικαιοσύνης. Έτσι οι Αρμένιοι και οι Έλληνες ενώνονται για να ζήσουν ελεύθεροι στην Δυτική Αρμενία. Πρόκειται για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης των Σεβρών που αντιπροσωπεύει τη μόνη αυτής της εποχής που σέβεται πραγματικά τα θύματα της γενοκτονίας. Πράγματι, πέρα από την απλή διαδικασία διόρθωσης, η επιστροφή στα πάτρια εδάφη, συνιστά όχι μόνο έναν στρατηγικό στόχο, αλλά επίσης τη συνέπεια της εφαρμογής των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών. Πρόκειται επιπλέον για ένα στρατηγικό μείγμα που επιτρέπει τη σύγκλιση στρατηγικών που είναι σίγουρα διαφορετικές λόγω της ιστορικής τους προσέγγισης αλλά που έχουν τον ίδιο σκοπό: να μάχονται ενάντια στη βαρβαρότητα της κατοχής, εκπροσωπώντας για τους Έλληνες του Πόντου μία συνέχεια των διεκδικήσεών τους, που δεν θεωρούν ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι το τελικό σημείο. Αντιθέτως πρόκειται για την αφετηρία που πρέπει να φέρει καρπούς με την παρουσία των επιζώντων στη γη από την οποία εκδιώχθηκαν αποκλειστικά λόγω του κρατικού ρατσισμού. Οι Αρμένιοι και οι Έλληνες του Πόντου ζούσαν εδώ και αιώνες στα ίδια εδάφη χωρίς ποτέ να έχουν εντάσεις μεταξύ τους, γιατί ήταν θεμελιακά φτιαγμένοι για να συνεννοούνται. Αυτοί οι δύο λαοί μαζί με τους Ασσύριους έχουν υπάρξει θύματα της ίδια βαρβαρότητας, έτσι η Δυτική Αρμενία είναι καθήκον μνήμης. Δεν είναι μια πράξη εκδίκησης αλλά μια πράξη δικαίου. Γιατί οι επιζώντες δεν έδωσαν ζωή μόνο στους αθώους αλλά επίσης και στους Δίκαιους που γνωρίζουν πώς να μάχονται ενάντια στη γενοκτονία της μνήμης. Η Δυτική Αρμενία πρέπει να είναι ελεύθερη και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να απελευθερωθεί. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που οι Έλληνες του Πόντου βλέπουν έναν ρόλο να παίξουν για να υποστηρίξουν αυτό το αρμενικό ζήτημα που είναι επίσης και δικό τους, εφόσον ο Ελληνισμός μάχεται πάντα από την πλευρά των αθώων και από την πλευρά των Δίκαιων, ενάντια στη βαρβαρότητα που προσπαθεί να καταπατήσει τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας.