35661 - Όταν περνάς

Ν. Λυγερός

Όταν περνάς
από τον Ισθμό
της Κορίνθου
ή μάλλον
μέσα του
βλέπεις
το βάθος
του έργου
που άλλαξε
την ιστορία
και τη συνέχεια
του μέλλοντος
έτσι ζεις
την καινοτομία
και κατανοείς
ότι είναι
αποτέλεσμα
υψηλής
στρατηγικής
που επιλέχθηκε
μέσω νοημοσύνης.