3572 - Ο δεσμός μας. Notre liaison.

Ν. Λυγερός

Etude pour gravure