3575 - Κυβικό καράβι. Bateau cubiste. Μέλέτη για χαρακτικό.

Ν. Λυγερός

Etude pour gravure