3578 - Κυματοσυνάρτηση. Fonction d’onde. Μελέτη για χαρακτικό.

Ν. Λυγερός

Etude pour gravure