3579 - Όταν δεν αρκεί το πινέλο

N. Lygeros

Πάνω στο δέρμα του πίνακα
όταν δεν αρκεί το πινέλο
βάζεις τα δάχτυλα
διότι τα χρώματα
μπορούν ν’ αντέξουν
μόνο τα δικά σου χάδια.

Έτσι η τέχνη ανακάλυψε
το στίγμα της ανθρωπιάς.