3582 - Μικρόκοσμος. Microcosme. Μελέτη για χαρακτικό.

N. Lygeros

Etude pour gravure