3584 - Ο χορός μας. Notre danse. Mελέτη για χαρακτικό.

Ν. Λυγερός

Etude pour gravure