35912 - Αφρικανική ατζέντα για την Μετανάστευση

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Μέσα στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αρχηγός της Αφρικανικής Ένωσης για το Ζήτημα της Μετανάστευσης, δηλαδή ο Βασιλιάς του Μαρόκο πρότεινε να υποβληθεί η ιδέα μιας αφρικανικής ατζέντας σχετικά με την Μετανάστευση. Αυτό προϋποθέτει μία συνεκτική αφρικανική θέση αλλά επίσης και τέσσερα πεδία δράσης: εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό και διεθνές. Για το πρώτο, το Μαρόκο αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα, για το δεύτερο η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, αν αυτή υφίσταται, είναι τελείως αναποτελεσματική, για το τρίτο η Αφρική δεν θα πρέπει να είναι κατακερματισμένη, σχετικά με το τέταρτο είναι απαραίτητο να υπάρχει μία συνοχή κι ένας συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες, τα αδιέξοδα, το διακύβευμα και τις προοπτικές. Γιατί η μεταναστευτική ροή έχει νόημα και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γι’ αυτό ο Αρχηγός αμφισβήτησε τους αβάσιμους μύθους. Η χρήση των στατιστικών δείχνει πράγματι ότι η μετανάστευση δεν είναι πραγματικά διηπειρωτική, παράνομη, πηγή εξαθλίωσης μιας χώρας στόχου, ούτε διακρίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη οπτική της μετανάστευσης η οποία βέβαια δεν είναι απαραίτητα αρνητική από την στιγμή που έχουμε μία πολιτική εποικοδομητική και όχι μαζική. Πρόκειται με άλλα λόγια να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο με τρόπο ευφυές για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να βρούμε λύσεις κατάλληλες και αποτελεσματικές. Γιατί με το να αρκούμαστε να λέμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, δεν επιτρέπει την αποτελεσματική επίλυσή του. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να φαίνεται συναινετική αλλά φέρνει μία καινοτομία που την κάνει πιο ανθρώπινη.