Διάλεξη: Εθελοδουλία ή ελευθερία, θεώρησε τον εαυτό σου ελεύθερο ον ή δούλο, όλα εξαρτώνται από σένα

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: “Εθελοδουλία ή ελευθερία, θεώρησε τον εαυτό σου ελεύθερο ον ή δούλο, όλα εξαρτώνται από σένα”. Κιλκίς, 24/02/2014 – Pdf