36344 - Όταν βγαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν βγαίνεις
από την εκκλησιά
κι έχεις
τον άρτο
στο χέρι σου
ακόμα
μην ξεχνάς
αυτούς
που δεν μπόρεσαν
να παν
λόγω αδυναμίας
γιατί
αυτό περιμένει
από σένα
ο Χριστός
κι όχι μόνο
να πας
να το δεις
αλλά να μεταφέρεις
κι αυτό
που έλαβες
αλλιώς
δεν θα είχε
κανένα νόημα
η Διδασκαλία
για την Ανθρωπότητα.