36365 - Παράλληλες Ανθρωπότητες

Ν. Λυγερός

Τέρας: Έτσι είναι η Ανθρωπότητά σου;

Χαμελαίοντας: Από την αρχή…

Τέρας: Και ο συντονισμός;

Χαμελαίοντας: Σπάνιος.

Τέρας: Γιατί;

Χαμελαίοντας: Οι κοινωνίες βάζουν εμπόδια.

Τέρας: Το ξεπεράσαμε αυτό.

Χαμελαίοντας: Το είχαμε υπολογίσει.

Τέρας: Η δύναμη της επιλογής.

Χαμελαίοντας: Το πρόβλημα της συνέχειας.

Τέρας: Η καινοτομία ήταν απαραίτητη.

Χαμελαίοντας: Το ίδιο και η υπέρβαση.

Τέρας: Πόσοι είναι οι υπερβατικοί ;

Χαμελαίοντας: Όσους χρειάζεται.

Τέρας: Τότε είναι σπάνιοι.

Χαμελαίοντας: Σαν εσένα.

Τέρας: Τίποτα λιγότερο.

Χαμελαίοντας: Τίποτα περισσότερο.

Τέρας: Ο παραλληλισμός.

Χαμελαίοντας: Και η διακλάδωση.

Τέρας: Συνεχίζει η πολυκυκλικότητα.

Χαμελαίοντας: Τώρα όμως διπλασιάζεται.

Τέρας: Το παράδοξο του καινού που έγινε παράλληλο.

Χαμελαίοντας: Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη.

Τέρας: Δίχως το όριο της απόστασης.

Χαμελαίοντας: Η βαρβαρότητα είναι εχθρός.

Τέρας: Θα παλέψουμε μαζί έτσι.