36397 - Η στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική
του βάθους
αντέχει
τις πιέσεις
που παραμένουν
επιφανειακές
και ριχές
γιατί είναι
τεχνητές
κι αφού
η ουσία
βρίσκεται
στην ιστορία
του μέλλοντος
να ξέρεις
ότι ζούμε
μια αλλαγή
που αποτελεί
δικαίωση
της συνέχειας
μέσω
πολυκυκλικού
Χρόνου.