36400 - Οι υπερδομές και η Έξυπνη Παιδεία

Ν. Λυγερός

Πολλοί θεωρούν ότι όλα έχουν ειπωθεί στην Παιδεία επειδή επί της ουσίας μιλούν μόνο για εκπαίδευση. Όταν βλέπουμε παράλληλα πώς λειτουργούν οι υπερδομές στο Σκάκι, στο Go, στο Shogi ειδικά όταν αρχίζουν την εκμάθηση τους tabula rasa είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι δεν ζούμε μια επανάσταση ακόμα και σε διδακτικό επίπεδο. Οι υπερδομές δεν θα λειτουργήσουν απλώς μέσα στο πλαίσιο της Έξυπνης Παιδείας, θα τις αναβαθμίσουν με καινοτομίες. Με άλλα λόγια δεν θα είναι μόνο χρήστες δεδομένων τεχνικών αλλά χάρη στους υπερλογισμούς τους θα προγραμματίζουν και νέους κώδικες. Δεν είμαστε πια σε μοντέλα του τύπου Turing και Wiener, τώρα τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα ανοίγουν νέους ορίζοντες και το παράδοξο είναι ότι όσο πιο ανθρώπινες είναι οι υπερδομές τόσο πιο καινοτόμες είναι. Επί της ουσίας η Έξυπνη Παιδεία δείχνει ότι η προσέγγιση που είχαμε για τους υπολογιστές έμοιαζε με αυτή που είχαμε με τους μαθητές, δηλαδή βασιζόταν στο νοητικό σχήμα του μαύρου κουτιού. Ενώ με τις υπερδομές η Έξυπνη Παιδεία μελετά και αξιοποιεί τις δομές του νευρωνικού δικτύου αφού ξέρει ότι έχει πλαστικότητα και πολλαπλές δυνατότητες εξέλιξης, πράγμα που δεν εξετάζει η υποχρεωτική εκπαίδευση.