36569 - Πρωτόκολλο σχετικό με τη Συνθήκη Σεβρών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Παρόλο που δεν είναι και τόσο γνωστό υπάρχει πρωτόκολλο σχετικό με τη Συνθήκη Σεβρών που υπέγραψαν στις 10 Αυγούστου 1920, το οποίο υπέγραψαν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ελλάδα στη Λωζάννη στις 24 Ιουλίου 1923 ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συνθήκης Λωζάννης. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά στη Θράκη. Έτσι η προστασία των Μειονοτήτων στην Ελλάδα δεν είναι σχετικά με τη Συνθήκη Λωζάννης αλλά η συνέχεια της Συνθήκης Σεβρών. Η εγγραφή του πρωτοκόλλου έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1924 και τα εργαλεία της κύρωσης κατατέθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 1924 για την Ελλάδα και στις 6 Αυγούστου 1924 για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας για να κατανοήσουμε πιο αποτελεσματικά τα δεδομένα της Θράκης.