36571 - Η Θράκη των Συνθηκών

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό σε όλους τους πολίτες ότι η Θράκη της Συνθήκης Σεβρών του 1920 και η Θράκη της Συνθήκης Λωζάννης του 1923 δεν είναι οι ίδιες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο όρος Θράκη πρέπει να ενταχθεί σ’ ένα πλαίσιο ιστορικό και νομικό για να ορίσουμε τις επιπτώσεις άρθρων Συνθηκών, Συμβάσεων ή Πρωτοκόλλων. Έτσι το Πρωτόκολλο που υπέγραψε η Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 1923 αφορά στην Συνθήκη Σεβρών όπως το λέει ονομαστικά και αυτό σημαίνει ότι ο όρος Θράκη μέσα σε αυτό το Πρωτόκολλο πρέπει να ερμηνευτεί με την έννοια του χάρτη της Συνθήκης αυτής και όχι της Λωζάννης γι’ αυτό μάλιστα διαβάζουμε και διαφορετικές μειονότητες οι οποίες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την ελληνική υπηκοότητα.