36621 - Στη Βιέννη

Ν. Λυγερός

Στη Βιέννη
ο Mozart
έμεινε
σε είκοσι
κατοικίες
έτσι
καταλαβαίνεις
πόση σημασία
είχε
η πόλη
γι’ αυτόν
και βέβαια
για το έργο
που έγραφε
μέσα του
πριν
το καταγράψει
στις παρτιτούρες
που μας άφησε.