36636 - Γεωμετρία του D-Puzzle

Ν. Λυγερός

Το D-Puzzle είναι ένα Puzzle που γενικεύει ιδέες που προέρχονται από το παίγνιο Trisomas το οποίο έχει υπόβαθρο τη θεωρία Somas του Καραθεοδωρή. Το υπόβαθρο του D-Puzzle είναι το υπερβολικό επίπεδο του Poincaré πάνω στο οποίο η συνάρτηση του Ramanujan έχει μία κλασική συμπεριφορά. Αξιοποιούμε για το puzzle το γεγονός ότι τα μη κυρτά τρίγωνα καλύπτουν αυτό το επίπεδο. Περιορίσαμε ουσιαστικά το ημι-επίπεδο του Poincaré στον μισό δίσκο έτσι ώστε να φαίνονται τα τρίγωνα και να τον γεμίζουν εξ ολοκλήρου για να μην υπάρχει κενό για τους μικρούς ανθρώπους ειδικά. Όσον αφορά στους μεγαλύτερους, η μονόχρωμη εκδοχή είναι πιο πολύπλοκη αλλά η πολύχρωμη ανάλογα με τις επιλογές δείχνει άλλες μαθηματικές ιδιότητες.