Διάλεξη: Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks / Videos

Διάλεξη Ν. Λυγερού με θέμα: “Πολλές καλλιέργειες μία λύση: Ζεόλιθος”, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, ώρα 19:00, αίθουσα Δημαρχείου Χαλάστρας. –

, –