36763 - Στρατηγική και Ιστορία. (Dessin).

Ν. Λυγερός

(Dessin).