36868 - Στρατηγικές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Στρατηγικές κινήσεις
πρέπει να κάνεις
αν θέλεις
να έχεις
αποτελέσματα
ουσίας
αλλιώς
δεν έχει
νόημα
να εμπλακείς.
Σκέψου
από πριν
τις παραμέτρους
και
εξέτασε
κάθε ενδεχόμενο
για να περάσεις
στο επόμενο
στάδιο
όπου
θα τα δώσεις
όλα.