36938 - Η Μακεδονία

Ν. Λυγερός

Η Μακεδονία
δεν είναι
για πόκερ
και κανόνες
δεν πρόκειται
να ποντάρει
τυφλά.
Όλα είναι
ορατά
σε όσους
κατέχουν
στρατηγική.
Όσο
για την τακτική
τα πράγματα
είναι κατανοητά
και δεν υπάρχει
καμιά
βιασύνη
κινήσεων.