Δυνατότητες και αδυναμίες της Τουρκίας

Ν. Λυγερός

Eισήγηση του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην ανοιχτή ημερίδα με θέμα: “Δυνατότητες και αδυναμίες της Τουρκίας”. Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πολεμικού Μουσείου. 03/03/2010.-

Text.
Πρακτικά Ημερίδων 2006 – 2010.

journees-2006-2010_20100303_1-9

journees-2006-2010_20100303_2-9

journees-2006-2010_20100303_3-9

journees-2006-2010_20100303_4-9

journees-2006-2010_20100303_5-9

journees-2006-2010_20100303_6-9

journees-2006-2010_20100303_7-9

journees-2006-2010_20100303_8-9

journees-2006-2010_20100303_9-9