37000 - Η κληρονομιά του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Η κληρονομιά του Ελληνισμού
είναι ιερή
για όσους πιστεύουν
στις αξίες
της αλήθειας
της αντίστασης
και της θυσίας
δεν μπορούμε λοιπόν
να ξεχάσουμε
την ουσία της
και να πάρουμε
αποφάσεις
που ανατρέπουν
τη συνέχεια
του έργου
μέσα
στον Χρόνο
τον πολυκυκλικό
και την Ανθρωπότητα.