37148 - Με τους κύβους

Ν. Λυγερός

Με τους κύβους
μπορείς
να κάνεις
πολλές πράξεις
για να μάθεις
με χαρά
πώς λειτουργεί
ο πολλαπλασιασμός
διότι βλέπεις
σε τρεις
διαστάσεις
την άλγεβρα
μέσω
γεωμετρίας
και γίνεται
οπτικό
το πεδίο
δράσης
εκεί όπου ήταν
μόνο
γραμμικό.