Διάλεξη: Ο στρατηγικός ρόλος των επιμελητηρίων στην ανάκαμψη της Κρήτης

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: “Ο στρατηγικός ρόλος των επιμελητηρίων στην ανάκαμψη της Κρήτης”. Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελάκη. Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, ώρα 19:30. –