Διάλεξη: Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης… στα Μεγάλα Κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα “Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης… στα Μεγάλα Κατεχόμενα”. Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου Κόρινθος, Σάββατο 31 Μαΐου 2014 –