37343 - Αλλαγές φάσης και Έξυπνη Παιδεία

Ν. Λυγερός

Με την πάροδο του χρόνου, η Έξυπνη Παιδεία αποκτά όλο και περισσότερα εργαλεία χάρη στην κατασκευή νέων παιγνίων που έχουν επινοηθεί με μια συγκεκριμένη τελεολογία. Η δομή, η υποδομή, το υλικό, τα χρώματα αποτελούν ένα στρατηγικό μείγμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο οι μικροί άνθρωποι όσο και οι μεγάλοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το μαθηματικό και φυσικό υπόβαθρο που αξιοποιεί στοιχεία γεωμετρίας, χωροαντιληπτικής, συνδυαστικής , άλγεβρας, στερεών, σύνθεσης και ανάλυσης αλλά τη χαρά που προκαλεί η επίλυση του προβλήματος χάρη στις υπερβάσεις που ξεπερνούν τα εμπόδια. Με τέτοια εργαλεία, βλέπουμε πια καλύτερα τη λειτουργία και την πλαστικότητα του εγκεφάλου σε δράση. Επίσης ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνικών των παιγνίων, επιτρέπει στη Διδασκαλία να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες, που δεν θα φαίνονταν τόσο απλά στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έτσι η αξιοποίηση του χρόνου είναι πιο έντονη και πιο αποτελεσματική από πρακτικές, όπου οι καθηγητές περιμένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να αξιολογήσουν ορθολογικά τα δεδομένα που εξετάζουν. Σε πρακτικό επίπεδο και ειδικά στο πεδίο δράσης ενός Masterclass τα έξυπνα παίγνια δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες για τους τρόπους επίλυσης που μελετάει ένας εγκέφαλος πριν πάρει την τελική απόφαση που οδηγεί στη λύση των ασκήσεων και αυτές είναι πολύ σημαντικές για την εξέλιξη των ανθρώπων σε όποια ηλικία και να είναι γι’ αυτό είναι καλό να υπάρχει συνδυαστική και συνθετική σκέψη εκ μέρους του εκπαιδευτικού για να μην χαθούν ευκαιρίες αξιοποίησης όλων των ανθρωπίνων δεδομένων.