Διάλεξη: «Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ζεόλιθος»

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ζεόλιθος». Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρώην Νομαρχεία, Κομοτηνή. Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 20:00. –