37433 - Το Συμβούλιο Σοφών της Δυτικής Αρμενίας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Με το Προεδρικό Διάταγμα αριθμό 46 στις 17 Φεβρουαρίου 2018 η Δυτική Αρμενία πήρε την απόφαση να ιδρύσει το Συνταγματικό Δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 77, 125, 133, 134 και 135 του Συντάγματος της Δυτικής Αρμενίας. Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από τρία άρθρα. Το πρώτο άρθρο αφορά τη δημιουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δυτικής Αρμενίας που θα ονομάζεται Συμβούλιο των Σοφών. Το δεύτερο άρθρο, εξηγεί ότι συμφωνα με το άρθρο 132 του Συντάγματος της Δυτικής Αρμενίας, η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα καθοριστεί μετά από σχετικό νόμο. Και το άρθρο 3 ανακοινώνει ότι το Προεδρικό Διάταγμα θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δυτικής Αρμενίας. Αυτή η νέα απόφαση του Προέδρου της Δυτικής Αρμενίας έρχεται να ενισχύσει το συνταγματικό πλαίσιο της χώρας. Αυτή η πράξη που ήταν αδιανόητη πριν μερικά χρόνια μόνο έγινε πραγματικότητα και είναι αυτή που θα διασφαλίσει την ορθολογική αξία του Συντάγματος της Δυτικής Αρμενίας. Είναι ένα εργαλείο θεμελιακό που έρχεται να υποστηρίξει και τη σταδιακή απελευθέρωση της χώρας από την κατοχική βαρβαρότητα. Έτσι όσοι δυσκολεύονται να δουν το μέλλον και τις εξελίξεις, τώρα έχουν ένα άλλο βοήθημα, αφού βλέπουν πια ζωντανά την εφαρμογή στρατηγικής συμβουλής και σε αυτό το πλαίσιο για τη Δυτική Αρμενία. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ημέρα για τη δικαιοσύνη των αθώων και των Δικαίων.