37449 - Αν στο παίγνιο

Ν. Λυγερός

Αν στο παίγνιο
της συμμετρίας
και της πραγματικότητας
προσθέσεις
την έννοια
της απόστασης
για να γίνει
κατανοητή
η ισομετρία
τότε η άσκηση
ενσωματώνει
στοιχεία
χωροαντιληπτικής
που βοηθούν
τη νοητική
ανάπτυξη
των μικρών
μαθητών
για να βλέπουν
καλύτερα
τον χώρο
με τους κανόνες
της γεωμετρίας.