3750 - Εικαστική σιωπή

Ν. Λυγερός

Την ώρα που ζωγράφιζα

και πάλευα με τα χρώματα,

τις σκιές και τις καμπύλες,

άκουγες τη σιωπή μου.

Όλη η σκέψη μου

ήταν ένα χέρι

που έψαχνε την αλήθεια

ενός δασκάλου της Αναγέννησης.

Έτσι άκουγες την πάλη

της ανάγκης εναντίον της τύχης

κι έμαθες για τον αγώνα

της ανθρωπότητας.

Τώρα ξέρεις τι πρέπει

να μην ξεχάσεις

όταν θα φύγουμε κι εμείς:

την εικαστική σιωπή.