37520 - Η ετοιμότητα του μαχητή

Ν. Λυγερός

Με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα αυτήν την περίοδο, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ετοιμότητα του μαχητή. Διότι κάθε θέμα που εμφανίζεται, κάθε πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, δεν μας δίνει απαραίτητα χρόνο για την προετοιμασία της ανταπόκρισης. Έτσι πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας αρνητικό χρόνο για να προλάβουμε ν’απαντήσουμε εγκαίρως και αποτελεσματικά. Επίσης αν κάνουμε χρήση του στρατηγικού ορθολογισμού θα αντιμετωπίσουμε πιο ανθεκτικά τις επιθέσεις που δεχόμαστε. Είναι λοιπόν σημαντικό όχι μόνο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αλλά και να τις προλαβαίνουμε λόγω ετοιμότητας. Και σε αυτό το επίπεδο έχει μεγάλη αξία και η πρωτοβουλία που είναι ικανή να ξαφνιάσει τον αντίπαλο και να ενοχλήσει τα σχέδιά του. Όταν εξετάζουμε αυτή την ιδιότητα και τη γενικεύουμε σε πολλούς αγώνες και μάχες, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε μερικά χαρακτηριστικά του πολεμιστή, δηλαδή του διαχρονικού μαχητή, ο οποίος κάθε φορά σκέφτεται από πριν το μετά, για να δει το μέλλον πριν έρθει το τέλος του παρόντος. Έτσι η ετοιμότητα είναι αναγκαίο εργαλείο για το επόμενο στάδιο του μαχητή όταν ξεπεράσει τα πρώτα εμπόδια επιβίωσης πάνω στη στρατηγική σκακιέρα.