3753 - Το χέρι του χρόνου.

Ν. Λυγερός

Μόνο με το χέρι

διαβάζεται το έργο

του δασκάλου

της Αναγέννησης.

Δεν έγραψε

για τους αγνώστους

μόνο για το μέλλον.

Σκάλισε τα ίχνη

πάνω στο χρόνο

διότι δεν υπήρχε

εκείνη την εποχή

αρκετός χώρος

για ν’ αφήσει

το στίγμα

της ιδιοφυίας του.