37539 - Θεωρούμενος

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά Αθηνά Κεχαγιά

Θεωρούμενος
ως το κέντρο
του χριστιανισμού
στην Ανατολική Ασία
ο Χριστιανικός πληθυσμός
της Βόρειας Κορέας
έχει υποστεί
συστηματικά
σφαγές
και διώξεις
ή φυλακίστηκε
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
ώστε να εξοντωθεί
κάθε ίχνος
της Ανθρωπότητας
σε αυτήν την περιοχή
για αυτόν τον λόγο
πρέπει
να παλέψουμε
έστω και τώρα
για τους άλλους
αθώους ανθρώπους
οι οποίοι βρίσκονται
στα στρατόπεδα
θανάτου.