37577 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι η Αλγερία
είναι πιο καλός
γείτονας
απ΄ ότι είναι
η Τουρκία.
Έχουν πολλά
κοινά στοιχεία
στον τομέα
της βαρβαρότητας
γιατί τα καθεστώτα τους
δεν σέβονται
τους ανθρώπους
και θεωρούν
ότι το μόνο
που έχει
σημασία
είναι η επιβίωση
των συστημάτων τους
όποιο και να είναι
το κόστος
για τους αθώους
της Ανθρωπότητας.