37709 - Σαν τη φλούδα

Ν. Λυγερός

Σαν τη φλούδα
της Γης
είμαστε
κι εμείς
αλλά ποιος
το προσέχει
όταν υπάρχει
κρίση
και θέμα
επιβίωσης
όμως το νερό
είναι πηγή
ζωής
σε κάθε
περίπτωση
για το μέλλον
των ανθρώπων.