37712 - Η στρατηγική του μετά +

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική του μετά + βρίσκεται στο ενδιάμεσο της στρατηγικής και της υψηλής στρατηγικής. Θεμελιώνεται πάνω στη διαφορά που υπάρχει πάνω στην έννοια του γεγονότος με το συμβάν. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την περιγραφή της πραγματικότητας. Το δεύτερο επίπεδο είναι η γραφή της ιστορίας. Στο πρώτο το βασικό στοιχείο είναι το συμβάν ενώ στο δεύτερο είναι το γεγονός. Το συμβάν είναι ένα φαινόμενο του τύπου Dirac ενώ το γεγονός είναι του τύπου Heaviside δηλαδή έχει ουρά. Αν τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα δηλαδή αν η ουρά έχει τελειώσει πριν εμφανιστεί ένα νέο γεγονός τότε έχουμε μια ακολουθία γεγονότων, τότε είναι ιδιομορφίες. Στο τρίτο επίπεδο η σκέψη της στρατηγικής. Αυτή είναι ικανή να παράγει την ιστορία που αλλάζει την πραγματικότητα μέσω των πράξεών της. Αυτή βασίζεται σε συντονισμένα γεγονότα διότι υπάρχει μια συνοχή σκέψης. Και εδώ μαθηματικά δεν έχουμε μόνο ιδιομορφίες αλλά και μια ανωμαλία. Διότι η αλλαγή φάσης δεν είναι μόνο τοπική αλλά ολική. Για τα γεγονότα σε φάση staccato, χρησιμοποιούμε τη γεγονολογία, και για αυτά που είναι σε φάση legato, τη Χρονοστρατηγική. Για μια πολεμική φάση έχουμε το martellato. Σε στρατηγικό επίπεδο και για την προετοιμασία της υψηλής στρατηγικής ο συντονισμός γεγονότων είναι στόχος αναζήτησης διότι αυτά τα δεδομένα είναι πιο ανθεκτικά από την ίδια την ιστορία. Με αυτόν τον στόχο μπορούμε στη συνέχεια να αναλύσουμε αλλά και να συνθέσουμε μια στρατηγική ιστορία. Αυτή η μεθοδολογία είναι πιο ισχυρή για την αντιμετώπιση της βαρβαρότητας όταν αυτή προσπαθεί να χτυπήσει και πληγώσει την Ανθρωπότητα. Έχουμε στη διάθεση μας ένα εργαλείο ικανό να τοποθετήσει τοποστρατηγικά υλικό της πραγματικότητας για να γίνει ιστορικό μέσω της Χρονοστρατηγικής. Αυτό το νοητικό σχήμα μπορεί ν’ αποκτήσει βαθύτητα ανάλογα με το αναγκαίο χρονικό διάστημα.