37824 - Στην Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Στην Εκκλησία
μπορείς να δεις
χώρο γραφής
όπου δεν υπάρχει
αντιγραφή
ενώ μιλούμε
για αγιογραφία
και αυτό
οφείλεται
στο γεγονός
ότι όλες οι τοιχογραφίες
αποτελούν
μία και μόνο
σύνθεση
έτσι δεν μπορεί
να εμφανιστούν
δύο φορές
οι Άγιοι
δίχως πλαίσιο
διότι
με την ύπαρξή του
ακολουθούν
τα νοητικά
σχήματα
της ιστορίας
που έγινε
πίστη
μετά από αιώνες.