37906 - Η αυτονομία

Ν. Λυγερός

Η αυτονομία
υπάρχει
ήδη
στη Δυτική
Σαχάρα
και το θέμα
της προσάρτησής της
έχει ήδη
επιλυθεί
επί
της ουσίας
απλώς
η βαρβαρότητα
του ανατολικού
κράτους
καθυστερεί
την όλη
διαδικασία
επειδή
επιδιώκει
ν’ ανοιχτεί
παράλογα
στον Ατλαντικό
Ωκεανό
μέσω βίας
και λήθης
ιστορίας.