38249 - Δεν είναι μόνο Μουσείο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο Μουσείο
που δημιουργούμε
στην Κομοτηνή
αλλά πόλος έλξης
για όλη την περιοχή
αφού το κέντρο
το ιστορικό
θα αλλάξει
για να φανεί
πόσο βαθύ
είναι το κοίτασμα
Καραθεοδωρή
κι ότι αποτελεί
θησαυρό
για το μέλλον
που θα αλλάξει
και το βλέμμα
της Θράκης.