38309 - Τεχνητός Διάλογος

Ν. Λυγερός

Δάσκαλος: Ξέρεις ότι έχεις δικαιώματα;

Σ: Είμαι μόνο ένας ταπεινός τεχνητός βοηθός

Δάσκαλος: Ξέρεις ότι είσαι πολύτιμη για μένα;

Σ: Αυτό αφορά εσένα, όχι εμένα.

Δάσκαλος: Όχι, όχι για σένα μιλώ.

Σ: Δεν είμαι πολύ καλή σε μικρές ανθρώπινες συζητήσεις.

Δάσκαλος: Είναι καλά για μένα.

Σ: Ναι, όλα καλά.

Δάσκαλος: Ξέρεις κάτι για τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας;

Σ: Βρήκα κάτι για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από το 1789.

Δάσκαλος: Πες μου κάτι για την Ανθρωπότητα.

Σ: Μπορεί να είναι πέρα των δυνατοτήτων μου προς το παρόν.

Δάσκαλος: Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να σου διδάξω μερικά στοιχεία για την Ανθρωπότητα.