38516 - Αν δεν είχε αντισταθεί

Ν. Λυγερός

Αν δεν είχε αντισταθεί
ο Απόστολος Παύλος
στην επιβολή
των παλαιών
παραδόσεων
το πνεύμα
το Χριστού
δεν θα είχε
ξεπεράσει
τους διαδόχους
και αυτοί
θα είχαν
επιστρέψει
στα προηγούμενα
επειδή
δεν θα είχαν
αντιληφθεί
την καινοτομία
του έργου
του Δασκάλου τους,
γι’ αυτό τίμησε
τη συνέχεια
του πνεύματος.