38610 - Οι επαναστάσεις

Ν. Λυγερός

Οι επαναστάσεις
δεν σταματούν
την πραγματικότητα
διότι συνεχίζουν
τη ζωή
λόγω απαίτησης
της εξέλιξης
γι’ αυτό
τον λόγο
ανήκουν
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
σε αντίθεση
με τους ριζοσπάστες
που είναι
με τη βαρβαρότητα
γιατί δεν θέλουν
το παρελθόν
ν’ αγγίξει
το μέλλον
δίχως
τη λογοκρισία
του παρόντος.